TV 89 Správné držení těla pohledem jógy a jógové terapie – 1. část 10.04.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Správné držení těla je možné zjednodušeně chápat jako takové nastavení pohybového aparátu, při kterém jsou vazy, šlachy, svaly a klouby v co nejmenším zatížení a napětí. S tímto držením těla se většinou již rodíme, ale vlivem vnějších okolností (dlouhodobým sezením, jednostrannou zátěží při práci, sportu i nepohybu) ho však postupem času ztrácíme. Důsledkem je zvýšená zátěž celého pohybového aparátu, která může způsobit např. bolesti zad, hyperlordózu, hyperkyfózu, skoliózu apod. Prevencí i možností nápravy může být znalost základních principů fungování těla při pohybu a jejich praktické využití v běžném denním životě. S tímto může pomoci právě metodika jógové terapie využívající jógových cviků, do kterých jsou integrovány moderní poznatky o základních pohybových vzorcích a principech zdravého pohybu a ty pak aplikovat v běžném životě. Během kurzu je kombinována teorie s potřebnou praxí tzn. cvičením, automasážemi, relaxací… Získané poznatky jsou využitelné v osobním životě každého jedince a zároveň mohou být inspirací nebo součástí metodiky vyučování   Teoretická část: Anatomie pohybového aparátu Biomechanické zákonitosti pohybu. Hluboký stabilizační systém. Vývojová kineziologie jako způsob návratu ke správným pohybovým vzorcům (metoda, na které je založena rehabilitace prof. Koláře). Praktická část: Vnímání svého těla, zkoumání vlastních pohybových stereotypů. Cvičení zaměřené na posílení hlubokého stabilizačního systému. Minutové cviky (při běžných denních činnostech – stání, sezení …) zpevňující „střed těla“. Akupresurní body – pomoc při bolestech zad.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámení příp. zopakování a následné prohloubení znalostí a praktických dovedností týkajících se: principů fungování pohybového aparátu a souvislosti mezi nimi. možnosti nápravy špatných pohybových stereotypů
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně