HV 68 Jak na hudebku 24.04.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:24. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Obsah: 1.-2.hodina Hudební hry, hry na tělo, rytmické hry. Propojení hudby, slova a pohybu. Didaktické postupy zaměřené na rozvoj rytmického cítění. 3.-4.hodina Formy aktivního poslechu. Možnosti realizace poslechových skladeb tak, aby poslech nebyl nudnou složkou hudební výchovy. 5.-6.hodina Orffův instrumentář, boomhackery (perkusní tyče)  a jejich využití ve skupinové výuce. Možnost práce s hudebním repertoárem formou úprav pro Orffovy nástroje a soustavu boomhackerů (perkusních tyčí). Ukázky nácviku skladeb formou hry, tedy bez nutnosti práce s notovým zápisem. 7.-8- hodina Hudba jako prevence problémových jevů. Praktické možnosti využití.  

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku hudební výchovy, seznámit se s vybranými didaktickými postupy a jeho možnostmi práce v pedagogickém prostředí.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně