VV 115 Velké i malé květiny ze zbytků látek – technika kanzashi 19.03.2024, 9:30–14:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:19. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2950

 
Na tomto semináři se  účastníci naučí jak zpracovat zbytky látek do podoby květin inspirovaných technikou zvanou kanzashi. Takové květiny se hodí jako dekorace, výzdoby tříd, dárky, ke dni matek a dle velikosti mohou být použity i jako šperky. V teoretické části budou účastníci seznámeni s materiály a postupy skládání květů. Bude vysvětlen rozdíl při práci s jednotlivými materiály a s vhodností jejich použití při výrobě látkových květů. V praktické části si každý z účastníků vyrobí 3 květiny z nichž složí dekoraci na stěnu či dveře a také jednu květinu, která bude přívěskem na kabelku, nebo krásnou broží.  Nakonec bude dán dostatečný prostor k případným dotazům. Teorie – seznámeni s materiály a pomůckami, seznámení s postupy skládání květů a jejich následným využitím Praktická část – výroba květů pro dekorace a šperky Závěr – odpovědi na otázky, zhodnocení akce

Doplňující informace:

Cíl akce:Využití zbytkových textilních materiálů při práci s dětmi. Podpora environmentálního smýšlení dětí, rozvoj polytechnických dovedností při práci s nástroji a pomůckami. Rozvíjení barevného cítění, jemné motoriky dítěte, ale také schopnosti práce ve skupině.  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně