VV 116 Základy košíkářství – pletená lucerna 16.04.2024, 9:30–14:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2950

 
Na tomto semináři se účastníci naučí základy košíkářství. Použitý materiál zvaný „pedig“ je poddajný a tvárný a práce s ním je o poznání snazší, než s vrbovým proutím. Pletení z pedigu však zachovává postupy klasického košíkářství. V teoretické části budou účastníci seznámeni s materiály a postupy pletení. Na semináři bude také vysvětleno, jak zorganizovat práci ve skupině dětí, jaká jsou úskalí při zvládání techniky pletení a jak jim předcházet. V praktické části si každý z účastníků uplete lucernu a naučí se tím: zakládání osnov do pevného dna, pletení třemi pruty současně, pletení dvěma pruty, několik způsobů zakončení osnovních prutů, tvarování stěny koše (lucerny), způsoby nastavení opletových prutů i způsoby opravy případných chyb. Při pletení lucerny se každý z účastníků naučí mnohé techniky, kterými lze snadno plést i košíky či podnosy. Nakonec bude doplněno jaké jsou vhodné metody ošetření hotového výrobku a poté bude dán dostatečný prostor k případným dotazům. Teorie –. seznámeni s materiály a pomůckami, seznámení s postupy založení osnov, pletení i zakončení osnovních prutů. Vysvětlení organizace práce ve skupině. Praktická část – pletení lucerny Závěr – odpovědi na otázky, zhodnocení akce a sdílení nabytých zkušeností

Doplňující informace:

Cíl akce:Přiblížení techniky košíkářství a její využití při práci s dětmi. Rozvoj polytechnických dovedností při zvládání tradiční řemeslné techniky.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně