FJ 37 Hry a kreativita v hodinách francouzštiny 16.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Kurz se snaží ukázat, že hra ve třídě není jen chvílí rozptýlení, ale skutečnou učební situací, kdy jsou zapojeny všechny smysly, což znamená, že všechny schopnosti se uloží do paměti. Kromě toho je zábavná činnost motorem motivace, která podporuje komunikaci a zájem o výuku. Seminář si klade za cíl zdůraznit důležitost podílu zábavných aktivit v učebním procesu a jejich integraci do vzdělávací strategie. První část se zaměřuje na úvod o typologii a teorii her pří výuce francouzského jazyka na základě díla J.M. Caré, F. Debyser. Jeu, langue et créativité. Druhý část zaměřuje na předvedení příkladů fonetických her z díla M. Kaneman-Pougatch, E. Pedoya-Guimbretiere. Plaisir des sons – Enseignement des sons du français. Třetí část probíhá na základě příkladů lexikálních a gramatickích her z děl Patrice Julien. Activités ludiques a J.M. Caré, F. Debyser. Jeu, langue et créativité. Poslední část probíhá na základě příkladů komunikativních her z děl Patrice Julien. Activités ludiques a J.M. Caré, F. Debyser. Jeu, langue et créativité a také na základě příkladů používaní multimediálních her z děl C. Compte. La vidéo en classe de langue.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je poskytnout inspiraci, jak netradičně ve výuce využít psané i obrazové reklamy a jak naučit žáky pracovat s autentickými materiály. Jde o to, aby byli účastníci semináře připraveni rozvíjet čtenářskou gramotnost svých žáků a vést je k patřičné samostatnosti v práci s textem, ke kreativitě a k pozornému vnímání verbálnímu i nonverbálnímu vyjádření. Tento kurz je primárně určen pro učitele francouzštiny a probíha ve francouzštině (vstupní úroveň : B2).
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně