WEB 233 Teorie mediální komunikace jako specifika sociální komunikace – webinář 07.03.2024, 9:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:07. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Tato akce poskytuje posluchačům základní vědomosti o cílech, metodách a postupech mediální komunikace a specifických forem cílené diskomunikace a dezinformace, směřujících k utváření veřejného mínění. V hierarchii médií masové komunikace je věnována pozornost zejména audiovizuálním a multimediálním médiím. Nebude chybět ani exkurz k rozvoji médií a mediální komunikace a dále analýza mediálních obsahů a jejich formálního ztvárnění z hlediska zpravodajských, publicistických a uměleckých žánrů ale i reklamy, propagace a marketingu. Charakteristika teorie masové komunikace, začlenění předmětu do soustavy věd (hlavní teoretická a metodologická východiska) – 1 vyučovací hodina Typologie sociální komunikace: základní charakteristiky jednotlivých typů komunikační události od intrapersonální až po veřejnou -1 vyučovací hodina Přestávka 30 minut Mediální informace, druhy, struktura, vlastnosti – 1 vyučovací hodina Mediální systémy, druhy, vývoj, obsahová a formální struktura – 1 vyučovací hodina Přestávka 30 minut Prvky mediálních informačních systémů (komunikátor, komunikant, sdělení, informační kanál, médium, informační instituce) – 2 vyučovací hodiny Přestávka 30 minut Vyhodnocování efektů masové komunikace (stimuly, predispozice komunikátora a komunikanta, vnitřní zprostředkovací procesy, specifické možnosti jednotlivých médií a jejich druhů) – 1 vyučovací hodina Současný stav a perspektivy dalšího rozvoje médií a mediální komunikace – 1 vyučovací hodina

Doplňující informace:

Cíl akce:Akce je určená pro učitele 2. stupně ZŠ,  učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, učitele VOŠ (zejména pro vyučující předmětu Mediální výchova). Hlavním cílem akce je seznámit posluchače s  fenomenologií masové komunikace, typologií mediálních informačních systémů, základními pojmy a hlavními teoretickými i metodologickými východisky oboru a jeho současným stavem. Dalším cílem je podpořit poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace, schopnost analyzovat nabízená sdělení, vyhodnotit jejich komunikační záměr.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně