WEB 234 Biblioterapie ve výuce literatury na střední škole – webinář 12.06.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:12. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Biblioterapie je jednou z metod psychoterapie. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu žáků s psychickými problémy je její uplatnění v hodinách českého jazyka a literatury jednou z možných cest, jak tyto problémy pojmenovat, ukázat na ně, jak s nimi pracovat. Seminář se zaměřuje na použití biblioterapeutických metod ve výuce literatury na střední škole. Účastníci si vyzkouší biblioterapeutický experiment sami na sobě, dozví se o další možnostech a úskalích použití těchto technik, budou mít možnost diskutovat o adekvátnosti zapojení těchto technik do výuky. Výhodou je účast a spolupráce hned tří lektorů: Jan Křeček je středoškolský pedagog, Marie Mokrá je odbornicí na biblioterapii, Tamara Valešová je psycholožka. Společně již několik let vytváří biblioterapeutické experimenty a aplikují je na žáky. biblioterapeutický experiment – praktická ukázka (60 minut + domácí příprava před webinářem) diskuze a zpětná vazba (30 minut) teoretické ukotvení: co je biblioterapie, co není a k čemu je na světě (30 minut) vyzkoušené experimenty, přístupy, reakce žáků, sdílení zkušeností (30 minut) diskuze, zpětná vazba (30 minut)

Doplňující informace:

Cíl akce:Představit biblioterapeutické přístupy a metody v hodinách výuky českého jazyka a literatury. Vyzkoušet si jeden z experimentů sami na sobě. Poznat silné a slabé stránky biblioterapeutického přístupu. Sdílet vlastní představy, názory a zkušenosti ve skupině podobně zaměřených pedagogů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně