WEB 239 Ověřování validity medicínských informací v současných populárních médiích – webinář 10.04.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je zaměřen na kritické vyhodnocování informací z oblasti medicíny a příbuzných oborů, učí práci s primárními zdroji a nástroji pro ověřování, zahrnuje velký podíl samostatného nácviku na konkrétních kasuistikách a datech a řadu tematických diskusí. Úvod – terminologie, kritické myšlení, informační zdroje, nástroje (3,5 hod) Úvodní ilustrační příběh Problematika nárůstu neověřených informací odborného charakteru v soudobých médiích Přestávka 30 minut Principy kritického myšlení, význam vzdělávání a práce s informacemi, typy kognitivních zkreslení Ukázky pomocných nástrojů usnadňujících vyhodnocení validity odborných informací Ověřování validity konkrétních informací (3,5 hod) Společně prováděné analýzy konkrétních příkladů populární mediální informace a jejího ověřování Samostatné zpracování, vyhodnocení a ověření konkrétních reálných dat a článků z populárních médií, následované vždy krátkou diskusí s ostatními účastníky nad každým zpracovaným tématem Diskuse nad nejčastějšími medicínsko-biologickými tématy, u nichž se účastníci setkávají s pochybnostmi o jejich validitě Konspirační teorie – historie, současnost, psychologické aspekty (1 hod) Závěrečná diskuse

Doplňující informace:

Cíl akce:Analyzovat nárůst neověřených medicínsko-biologických informací v populárních médiích Naučit se je kriticky vyhodnocovat a ověřovat s využitím různých nástrojů Procvičit si samostatně ověřování validity informací na konkrétních datech a článcích z populárních médií Zamyslet se nad kořeny rozšíření konspiračních teorií
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně