WEB 240 Krevsající členovci: nepříjemní přenašeči nemocí – webinář 28.05.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:28. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
1. Krevsající členovci: úvod do problematiky (celosvětově, ČR) a systematický přehled 2. Klíště obecné (Ixodes ricinus L.): nejvýznamnější činitel mezi krevsajícími členovci v přenosu závažných onemocnění v ČR 3. Onemocnění přenášená klíšťaty a jejich původci (lymská borrelióza, klíšťová encefalitida, anaplasmóza aj.), opatření proti nákazám (biocidy, očkování, …) 4.  Seznámení se zdroji pro přípravu výukových materiálů, tipy pro výuku, náměty na didaktické materiály (literatura, webové stránky, výuková videa a další) 5. Diskuze s účastníky, dotazy, ověřovací test, závěrečné shrnutí V průběhu webináře budou dle probíraného tématu zařazeny dialogické metody, brainstormingové aktivity, výklad, testovací úlohy atd. V průběhu semináře budou využity elektronické materiály připravené autorkou.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je rozšířit kompetence učitelů přírodopisu, biologie či předmětu výchova ke zdraví. Během semináře si účastnící prohloubí a rozšíří znalosti o krevsajících členovcích a patogenních organismech, které tito členovci přenášejí a kteří jsou původci širokého spektra nákaz významně ovlivňujících zdraví lidí i zvířat (lymeská borrelióza, klíšťová encefalitida aj.). Účastnící se seznámí i s možnostmi, jak se těmto nákazám vyhnout.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně