WEB 241 Jak na rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti – webinář 16.04.2024, 8:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář bude zaměřen na rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni bude obsahovat praktické ukázky z dětské literatury a jak pracovat s textem a knihou u dětí předškolního věku. Obsahem semináře budou také i metody rozvíjející dovednosti ke čtení u dětí předškolního věku a ukázka četby na pokračování s úkoly. 1. blok (90 minut) Význam čtení pro rozvoj ostatních gramotností, pro rozvoj dalšího vzdělávání a pro život, Vymezení pojmu čtenářské gramotnosti Předškolní období a vnitřní motivace ke čtení, budování si vztahu ke knihám a porozumění čteného textu Úloha rodiny v souvislosti se čtení a ve vztahu k předčtenářské gramotnosti Úloha mateřské školy v souvislosti s rozvojem předčtenářské gramotnosti – podpora individuálních rozvojových možností dítěte, principy ZVP PV, klíčové kompetence vztahující se k předčtenářské gramotnosti Spolupráce rodiny a mateřské školy – naplňování cílů v oblasti čtenářských dovedností Předpoklady pro čtení – genetické předpoklady, percepčně-kognitivní zralost, zralost nervové soustavy, podnětné prostředí Rozvoj smyslového vnímání, hry pro rozvoj smyslového vnímání Orientace v prostoru, vnímání času Pohybové hry a rozvoj motoriky a grafomotoriky 2. blok (90 minut) Zaměření se na podstatné myšlenky čteného textu – naslouchání Metody rozvíjející předčtenářskou gramotnost Čtení s tvorbou předpokladů, obrázkové čtení, pětilístek, metoda jazykové zkušenosti Projekt KNIHA – K Knihovníček, N naslouchání, I ilustrace, H hra, A autor Kniha je náš kamarád Brzy budeme číst 3. blok (90 minut) Metody čtenářské gramotnosti Brainstorming, myšlenková mapa, volné psaní, předvídání klíčových slov, kostka, Čtení s tabulkou předpovědí, čtení metodou INSERT, literární kroužky, podvojný deník, TGraf,   4.Blok (90 minut)   Obrázkové čtení Tvorba knihy Projekt O víle Voděnce – čtení na pokračování s úkoly podporující čtenářskou pregramotnost Závěr a diskuse

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník získá informace co je to čtenářská gramotnost a proč je důležité rozvíjet v předškolním věku dovednosti podporující čtení, jak spolupracovat s rodinou. Účastníci si také vyzkouší praktické činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a předčtenářské gramotnosti
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé MŠ