WEB 242 Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace – webinář 20.03.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:20. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář se věnuje různým formám a metodám hodnocení v souvislosti se školským zákonem, účastníci se seznámí se zásadami, které jsou společné pro všechny typy hodnocení a dále s postupem, jak psát slovní hodnocení. Obsahem semináře je problematika klasifikace a slovního hodnocení, případně sebehodnocení žáka, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi, hodnocení jako pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání, problematika sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení. V průběhu vzdělávání lze k hodnocení žáků použít i alternativní způsoby hodnocení (hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení, hodnotící listy) k vytváření bezpečného a pozitivního klima ve třídě a pro učení žáka. 1. blok Problematika klasifikace a slovního hodnocení (výhody a nevýhody) 25 min Od sumativního hodnocení k formativnímu hodnocení                        20 min Školní pravidla a kritéria hodnocení žáka                                             90 min Pozitivní motivace (chuť k učení)                                                         45 min 2. blok Sebehodnocení žáka (i učitele)                                                              90 min Portfolio žáka (i učitele)                                                                        90 min 

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci získávají a rozšiřují praktické dovednosti při stanovení objektivních kritérií hodnocení žáků např. při skupinové práci, při praktických dovednostech, při projektech apod. Na praktických činnostech mají příležitost vyzkoušet tvorbu kritérií individuálního hodnocení dovedností a schopností žáka. Vytvářením hodnocení vlastní práce získávají dovednost asertivním způsobem upozornit na nedostatky, ale také vyzdvihnout a ocenit snahu, zapojení, kvalitu.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně