WEB 247 Behaviorální ekonomie a práce s informacemi v rozhodování – webinář 16.04.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Jak je možné, že jednu událost vnímáme každý jinak? Proč ve zprávách převládají negativní události? Na tuto a mnoho dalších otázek poskytuje odpověď behaviorální ekonomie. Behaviorální ekonomie je vědecký směr, který propojuje poznatky o lidském rozhodování z psychologie, sociologie a ekonomie. V rámci kurzu budou představeny základní vhledy do toho, jak funguje lidské rozhodování. Důraz přitom bude kladen na to, jak lidé pracují s informacemi – od jejich vyhledávání, přes interpretaci až po využití v rozhodování. Účastníci si zároveň projdou několika experimenty, ve kterých si prakticky vyzkouší některá obecná pravidla lidského rozhodování a z nich vyplývající zkreslení. Tyto experimenty budou zároveň snadno přenositelné do výuky. Úvod do behaviorální ekonomie: Základní pojmy a principy (1 h) Jaký má vztah práce s informacemi a vyhýbání se nepříjemným věcem (0,5 h) Jak se lidé vypořádávají se složitou realitou (1 h) Jakou roli hraje v práci s informacemi kontext (0,5 h) Jak se vypořádat se zkresleními při práci s informacemi (1 h)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávací akce je uvést účastníky do behaviorální ekonomie, tak aby získali základní přehled o tom, jaké poznatky tento vědní směr nabízí. Obsah je zaměřen zejména na poznatky týkající se práce s informacemi a tím, jak ovlivňuje naše rozhodování. Tyto poznatky budou účastníci zároveň aplikovat při analýze experimentů odehrávajících se během vzdělávací akce i k reflexi vlastních zkušeností.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně