WEB 249 Karcinogeny a teratogeny v našem současném životním prostředí – webinář 13.03.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je zaměřen na nejvýznamnější karcinogeny a teratogeny v našem životním prostředí, závažnost jejich zdravotních dopadů, testování karcinogenity a teratogenity. Bloky věnované karcinogenům a teratogenům využívají principů narativní pedagogiky, jsou představeny prostřednictvím příběhů. Úvod a obecné základy (3 hod) Úvodní ilustrační příběh Základní terminologie Podstata vzniku nádorů Těhotenství z hlediska citlivosti k teratogenům Posouzení konkrétního teratogenního vlivu – společně prováděná analýza dat ilustrovaná reálným příběhem – společná práce (1 hod) Vnímání závažnosti karcinogenů a teratogenů – anketa mezi účastníky, diskuse nad výsledky Bloky témat věnované jednotlivým karcinogenům a teratogenům (3,5 hod) Testování karcinogenity a teratogenity – přednáška (0,5 hod) Závěrečná diskuse

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně