WEB 250 Lokální, sezónní a původní potraviny v environmentálních souvislostech – webinář 20.05.2024, 8:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:20. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je zaměřen na praktické uchopení problematiky lokálních, sezónních a původních potravin v environmentálním kontextu. Ukazuje i pohledy z dalších stran – potravinářské, medicínské, sociální atd. Zahrnuje velký podíl diskusí a bloky samostatné práce, které mohou být využity jako inspirace pro výuku i výchovu k odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Úvod do problematiky (2,5 hod) Objasnění pojmů lokální, původní, tuzemské, sezónní Společné zamyšlení „jak daleko je lokální“? Lokální x původní – myšlenkový experiment s individuální prací účastníků; společné porovnání výsledků Posouzení různých aspektů využívání lokálních potravin (4 hod) Kvalita potravin Ekologický pohled Ekonomický pohled Zdravotní aspekty Sociální pohled Možnosti získání lokálních a sezonních potravin; skladování potravin (1,5 hod) Závěrečná diskuse

Doplňující informace:

Cíl akce:Vysvětlit obsah pojmů lokální, původní, sezonní potraviny Objasnit analýzu dopadu používání lokálních x nelokálních potravin na životní prostředí, kvalitu potravin, sociální, zdravotní a ekonomické vazby Ukázat možnosti začlenění problematiky do výuky
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně