WEB 252 Psychiatrické minimum pro pedagogické pracovníky aneb cesta k duševní rovnováze – webinář 13.03.2024, 9:30–12:45

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Vzdělávací akce je vypracován pro pedagogické pracovníky na 2. stupni základních škol a na všech typech středních škol. Jedná se o jednodenní vzdělávací akci realizovanou odbornou přednáškou. Odborná přednáška má převážně výkladově-diskuzní formu. Doplněna je krátkými aktivizačními a opakovacími aktivitami, probíhajícími v průběhu jednotlivých témat – dotazy na probranou látku, výběr správné odpovědi, odůvodnění správné odpovědi. Úvod, základy psychiatrické terminologie a základní příznaky duševních chorob.  Časová dotace 45 minut Přehled klinických stavů část 1 – úzkostné poruchy u dětí a dospívajících, deprese u dětí a dospívajících, bipolární porucha a schizofrenie s časným začátkem.  Časová dotace 45 minut Přehled klinických stavů část  2 – poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících, poruchy autistického spektra,  ADHD, závislosti a sebepoškozování. Časová dotace 45 minut Přehled terapie a závěrečné shrnutí:  psychofarmaka, psychoterapie. Role pedagogických pracovníků při zvládání duševních chorob dětí a dospívajících, prostor pro dotazy, diskuze.  Časová dotace 45 minut

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je prohloubení odborných znalostí ohledně péče o duševní zdraví dětí a dospívajících s ohledem na péči o duševní zdraví pedagogických pracovníků.  Seminář by měl pomoci učitelům rozpoznat u dětí duševní poruchu a adekvátně situaci řešit.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně