WEB 255 Klíč k vyjednávání aneb jak se jednoduše posunout v komunikaci s druhými a zlepšit si tím vztahy – webinář 17.04.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:17. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Vyjednávání je velkou součástí našeho života. Denně vyjednáváme v zaměstnání se svými kolegy, nadřízenými, podřízenými, dodavateli a zákazníky ohledně cen, různých dohod, smluv, spolupráce, kvality a mnohých dalších věcí. V neposlední řadě také denně vyjednáváme v našich vztazích, nejen partnerských. Každé jednání je jiné, vždy v jednání však uplatňujeme určité vzorce, které vedou k úspěšnému zakončení. Cílem workshopu (webináře) je objasnit a uvědomit si vzorce jednání, které vedou k úspěšnému vyjednávání v každodenním životě. Zároveň tyto vzorce jednání naroubovat aplikovat na naše osobní nastavení mysli a popřípadě si posunout své vlastní hranice, které nám někdy v jednání brání posunout se dál ke stanovenému cíli dosáhnout svého cíle nebo konsensu v jednání.  Kurz je veden tak, aby co nejjednodušším způsobem posluchačům kurzu ukázal cestu a návod, jak lépe a účinněji ve svých každodenních interakcích jednat. Úvod a představení. Technické a organizační informace – 0,5 hod Komunikační návyky a bariéry. (Metoda: prezentace, cvičení ve skupinách, reflexe – celkem 2 hod  Poznámka: videocall umožňuje práci ve skupinách – rozdělení do nich, proto tohoto nástroje využívám. Ze cvičení ve skupině návrat zpět do velké skupiny a následuje společná diskuze a reflexe) Teoretické vymezení komunikace. Jak vzniká, význam symbolů. Vzorce jednání Práce ve skupinách. Diskuze Jak zvládnout negativní emoce při vyjednávání Práce ve skupinách. Diskuze. Reflexe. Konfliktní a složité situace.  (Metoda: prezentace, cvičení ve skupinách, reflexe – celkem 2 hod) Technika jak se naučit aktivně naslouchat a díky tomu druhého pochopit Technika, jak naopak druhé straně vysvětlit svůj názor tak, aby mu porozuměla Práce ve skupinách. Diskuze Technika, jak říkat nepříjemné věci Práce ve skupinách. Diskuze. Reflexe. Tipy, jak posunout komunikaci dál (Metoda: prezentace + sdílení s účastníky. 0,75 hod + 0,25 přestávka.) Shrnutí získaných znalostí a dovedností a sdílení zkušeností s účastníky (Metoda: diskuze, cvičení ve skupinách, reflexe – 1 hod) Závěrečná zpětná vazba (metoda: zpětná vazba účastníků – 0,5 hod  

Doplňující informace:

Cíl akce:Objasnit a uvědomit si vzorce jednání, které vedou k úspěšnému vyjednávání v každodenním životě. Zároveň tyto vzorce jednání naroubovat aplikovat na naše osobní nastavení mysli a popřípadě si posunout své vlastní hranice, které nám někdy v jednání brání posunout se dál ke stanovenému cíli dosáhnout svého cíle nebo konsensu v jednání.  Zlepšit vztahy jak na pracovišti, tak své osobní
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ