WEB 259 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL – webinář 17.05.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:17. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Obsahem tohoto semináře je seznámení účastníků s tím, jak lze zakomponovat osobnostní rozvoj žáků do prostředí základních a středních škol, součástí jsou také praktické ukázky těchto možnosti, důraz především klademe na přirozenost procesu osobnostního růstů žáků a studentů základních a středních škol. HODINA – úvod, seznámení s pojmem osobnostní rozvoj, možnostmi, jak zařadit osobnostní rozvoj do školního vzdělávacího programu HODINA – struktura a komponenty osobnostního rozvoje žáků a studentů středních škol z hlediska potřeb společnosti i z hlediska potřeb jedince HODINA – uvedení technik práce se zaměřením na osobnostní rozvoj HODINA – evaluační hodina a uvedení dalších možných technik, které mohou účastníci využívat, dále je zde prostor pro debatu, zodpovídaní otázek, součástí této hodiny je také evaluace

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit účastníky s problematikou osobnostního rozvoje žáků a studentů základních a středních škol. Součástí je také metodika a možnosti zařazení této problematiky do školního vzdělávacího programu. Součástí semináře jsou také praktické ukázky se zaměřením na soudobé problémy ve společnosti a možnosti realizace osobnostního rozvoje.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně