AJ 363 Ready-to-use grammar games and activities 05.03.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:05. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Tento praktický seminář účastníkům představí desítky výukových aktivit, které nevyžadují náročnou přípravu předem a jsou využitelné pro procvičení různých gramatických témat anglického jazyka. Aktivity se opírají zejména o CLT (communicative language teaching), což znamená, že žák/student během procvičování látky hlavně komunikuje a zároveň používá cílové gramatické struktury. Imitováním si účastníci aktivity vyzkouší v praxi. Účastnící pracují ve dvojicích či menších skupinách v závislosti na aktivitě. Účastníci jsou motivováni k vymýšlení vlastních aplikací jednotlivých aktivit. První část semináře se zaměří na deset aktivit, které lze obecně využít pro různé gramatické jevy. Každá aktivita bude aplikována na víc témat. V druhé části semináře lektor prezentuje hry a aktivity, které jsou navázány na konkrétní gramatická témata (přítomné a minulé časy, vyjádření budoucnosti, podmínkové věty, trpný rod, nepřímá řeč, modální slovesa apod.)

Doplňující informace:

Cíl akce:Po tomto semináři budou účastníci ve své učitelské praxi schopni s žáky/studenty procvičovat různé gramatické jevy pomocí předložených výukových aktivit.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně