AJ 366 Effective Error Correction 15.03.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:15. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V tomto workshopu se zaměříme na to, jak pomáhat našim studentům zlepšit jejich produktivní lingvistické schopnosti a zároveň je umět citlivě a efektivně opravovat. Podíváme se na psychologické a pedagogické aspekty opravování chyb a jak toto zanést do našich kontextů. Budeme pracovat s množstvím příkladů ze života, které potom budeme moci přímo přenést do naší výuky. Úvod a teorie za opravováním chyb ve výuce jazyků Kdo, jak, kdy, proč (opravovat)? Praktický workshop s ukázkami Jak toto vše využít v praxi a přehled možných problémů s opravováním

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je, aby učitelé jazyka byli schopni cilitvě a efektivně opravovat své studenty, jelikož tato schopnost je velmi důležitým nástrojem metodiky jazyků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně