M 318 Praktické příklady z kombinatoriky, matematické pravděpodobnosti a statistiky 30.04.2024, 9:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:30. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Zajímavé aplikační úlohy z kombinatoriky (kombinatorické pravidlo součinu a součtu, variace, kombinace,…), názorné ukázky – propojení teorie s realitou. Zajímavé příklady z oblasti matematické pravděpodobnosti, názorné pokusy. Náměty na statistická šetření a vyhodnocení dat v praxi. Vizualizace dat nejen v prostředí MS Excel.

Doplňující informace:

Cíl akce:Inspirovat učitele matematiky zajímavými praktickými příklady z oblasti kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU