Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 06. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Základem úspěchu je, aby učení žáky bavilo. Pokud se budou nové věci dozvídat rádi a na hodinu se budou těšit, máte z velké části vyhráno. Každé učení by mělo být poutavé a smysly podněcující. Existuje přímé spojení mezi tím, jak se děti cítí a jak se chovají. Když se dítě cítí dobře, bude se tak i chovat. A jak jim můžeme pomoci, aby se cítily dobře? Když přijmeme jejich pocity.

Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace studentů přímo ve výuce i mimo ní, a to nejen teoretickou prezentací, ale také přímými aktivitami.

 

– Motivace – jak dosáhnout pozitivního motivačního přesvědčení? Katalog podpůrných opatření – Podpora motivace žáka

– Motivační faktory; Vnitřní a vnější motivace; Důvody motivačních problémů ve škole

– Motivační teorie; Jak motivovat sám sebe

– Hodnocení jako motivační faktor

– Motivující a demotivující činitelé; Projevy motivovaného a nemotivovaného žáka, Zlozvyky

– Jak motivovat „nemotivované“ dítě

– Efektivní metody použitelné ve třídě; Jak najít ztracenou motivaci; Tajemství motivace týmu

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy s problematikou motivace a motivování žáků a studentů

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času