Wellbeing jako součást sociálně-emočních dovedností (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 05. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou.

Školení je doplněním připravované Metodiky 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience

Proces, jehož prostřednictvím si děti a mladí lidé vytvářejí a učí se uplatňovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby dokázali:

  • porozumět emocím a zvládat je
  • stanovit si pozitivní cíle a dosáhnout jich
  • cítit a vyjadřovat empatii
  • navazovat a udržet pozitivní vztahy
  • přijímat zodpovědná rozhodnutí
  • rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny
  • vytvářet pozitivní genderové normy
  • přispívat ke společenské soudržnosti

Doplňující informace:

Cíl akce:

Webinář je zaměřen na seznámení pedagogů, jak pracovat se žáky v oblasti sociálně emočního učení. Pedagogům budou představeny moderní výukové metody a aktivity, které vedou žáky ke „4R“.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času