Komunitní kruh v pedagogické praxi

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:26. 03. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1890 Kč za seminář

 

Seminář představí výhody a nevýhody frontální výuky a výuky v komunitním kruhu. Objasněna budou pravidla, příklady otázek a způsoby řešení problémů v komunitním kruhu.

Školení je z větší části praktického charakteru a účastníci si vyzkouší realizaci komunitního kruhu a získají inspiraci pro hry, komunikační cvičení (ledolamky, verbální i neverbální hry), evaluaci a sebeevaluaci.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Učitelé se naučí pomocí komunitního kruhu lépe komunikovat se svými žáky. Lze jej využít v rámci vedení třídnických hodin, ale v podstatě je to i jedna z možností alternativní výuky vedené v menším kolektivu žáků.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času