Problematika heterogenity třídního kolektivu

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:23. 04. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1990 Kč za seminář

 

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální téma současného školství – různorodost třídních kolektivů vyplývající z preference společného vzdělávání všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Program se dotkne základů sociální psychologie – podá vysvětlení, co to je sociální skupina, jak se tvoří a jaké role a pozice jednotlivce – žáka v sociální skupině – v třídním kolektivu. Dalším tématem je samotná problematika speciálních vzdělávacích potřeb u žáků – vysvětlení pojmů, zasazení do legislativního rámce.

Nosným tématem celého programu je výklad ke skupinové dynamice třídního kolektivu, jehož snahou je vysvětlit účastníkům zákonitosti tvoření kolektivu a způsoby či možné projevy žáků v kolektivu dle jejich stávajících pozic a rolí.

V závěru program nastíní možnosti vlivu pedagoga na tvorbu zdravého třídního kolektivu formou vedení třídnických hodin. Součástí programu jsou i praktické ukázky technik, které lze využít při třídnických hodinách, a příklady z praxe.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Absolventi získají základní poznatky z  sociální psychologie, poznatky týkající sociální skupiny, kterou je i třídní kolektiv. Absolventi budou seznámeni s procesem skupinové dynamiky, jak  formuje a mění role a pozice žáků ve třídě, jak může ovlivnit i jejich chování ve skupině. Získají povědomí o možných rizicích ve vztazích ve skupině, ale také poznatky, jak s třídou pracovat a budovat zdravý třídní kolektiv. Absolventi získají inspiraci pro práci s třídním kolektivem prostřednictvím praktických ukázek technik a her.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení