Když já chci, a oni nechtějí (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 04. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřený zejména na vztah pedagoga a žáka z různých pohledů, na vzájemná očekávání, na motivovanost žáků ve výchovně vzdělávacím procesu, na vzájemné interakce, na potřeby pedagogů a žáků a jejich uspokojování, na způsoby spolupráce se třídou tak, aby byl zajištěn bezpečný prostor pro všechny žáky, na budování důvěry mezi pedagogem a žáky, na způsoby hodnocení, které motivují, na využívání výukových metod, které podporují zájem o vzdělávání, na vzdělávání žáků se SPUCH a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

Ve školení bude například:

potřeby žáků, potřeby pedagogů, Maslowova pyramida potřeb, neuspokojené potřeby a jejich projevy u dítěte, jaké jsou u dítěte projevy, když jsou potřeby uspokojeny, vliv neuspokojování potřeb na výchovně vzdělávací proces, potřeby žáků se SPUCH

– motivace – základní členění a pohled na různé druhy motivace, problémy s žákovskou motivací, nadměrná motivace, frustrace, nuda, co je za nechtěním a chtěním se učit a učit se, hranice osobní zodpovědnosti za vzdělávání vzhledem k věku žáků, konkrétní nápady jak žáky motivovat

– nastavování důvěry a bezpečného prostředí ve výchovně vzdělávacím prostředí a vliv na výsledky vzdělávání žáků, klima třídy, strach a co způsobuje, zpětná vazba a hodnocení žáků, nastavování pravidel, konkrétní nápady jak posilovat důvěru a bezpečné prostředí, jak posilovat zájem o školu

– osobní plán žáka, karty potřeb žáků, analýza potřeb žáků

 

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je:

1. ujasnění termínů – potřeby, motivace žáků a pedagogů

2. osvojení základních principů a doporučených postupů v motivaci žáků

3. osvojení metod, které podporují aktivní přístup žáků k vyučovacímu procesu a pomáhají nastavovat důvěru v interakcích mezi pedagogem a žáky

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně