Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:25. 04. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2150 Kč za seminář

 

 

       Úvod do základů týmové spolupráce

       Motivace k týmové spolupráci v pedagogickém sboru

       Teorie týmových rolí

       Soulad a konflikt potřeb pedagogů a zájmů či potřeb školy

       Specifika komunikace zaměřené na spolupráci v týmu pedagogů

       Principy účinné zpětné vazby a její využití v efektivní týmové komunikaci

       Budování kultury organizace z pozice vedoucích pracovníků ve škole

       Možnosti vlivu zaměstnanců na utváření týmového klimatu ve škole

       Metody práce s emočním napětím v týmu

       Přehled kazuistik ze školského prostředí

Doplňující informace:

Cíl akce:

 

Porozumění psychologickým principům a procesům týmové spolupráce mezi pedagogy ve škole. Orientace v týmových rolích zastoupených v týmu i v jejich motivaci k týmové spolupráci. Osvojení principů účinné zpětné vazby a jejího využití v týmové komunikaci. Porozumění tématu klimatu a kultury organizace, na jehož utváření se podílí vedoucí i jednotliví zaměstnanci školy. Posílení vnímavosti k emocím a kvalitě vztahů a dovednosti s napětím v týmu pracovat.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času