Jak motivovat žáky k učení (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 03. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Účastníci budou seznámeni s problematikou motivace u žáků, která usměrňuje jejich chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Bez potřebné motivace žáci ztrácejí zájem o učení, klesá jejich pozornost, schopnost zapamatovat si potřebné informace, což se brzy projeví na jejich úspěšnosti. Představeny budou příklady různé způsoby vnější stimulace motivace – odměny a tresty, přijetí ve skupině, získání sociálního statutu ve třídě, ocenění rodičů, spolužáků atd. Seminář poukáže na možnosti, jak v žácích vybudit motivaci vnitřní – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce.

Doplňující informace:

Cíl akce:

V semináři se učitelé dozvědí, jak zasahuje motivace žáků do jejich školní úspěšnosti. Pochopí, jakým způsobem mohou ve třídě navodit atmosféru, která u žáků vybudí vnitřní motivaci k učení. Budou seznámeni s tím, jaké formy a metody podporují aktivizaci žáků, získají konkrétní náměty do hodin.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času