Pedagog jako oběť šikany (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:27. 05. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1350 Kč za seminář

 

Vzdělávací program seznámí účastníky se základy problematiky patologií vztahů ve školním prostředí se zaměřením na pedagoga jako oběť šikany.
 
  • Třídy se zvýšeným rizikem
  • Typy třídních kolektivů
  • Příčiny problémového chování ve škole
  • Podoby šikany
  • Formy šikany ve školním prostředí
  • Šikana učitele a její formy

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastníci se seznámí s charakteristikami rizikových třídních kolektivů a jejich typy. Zjistí, jaké jsou příčiny problémového chování ve škole. Naučí se, jaké konkrétní podoby má šikana ve škole a jaké jsou její formy. Hlouběji se seznámí s učitelem jako aktérem šikany – především ve vztahu s žákem a rodiči žáka. Na základě reálných kazuistik se seznámí s možnostmi přístupu k šikaně učitele a více či méně efektivním řešením.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel – metodik prevence