Začínající asistent pedagoga – co by měli asistent pedagoga i škola vědět (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:17. 06. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1350 Kč za seminář

 

Adaptační období a charakteristiky jeho fází, aktéři adaptačního procesu a jejich kompetence – začínající asistent pedagoga, uvádějící pedagog, vedení školy, další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, adaptační plán, podpora a hodnocení začínajícího asistenta pedagoga – návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio začínajícího asistenta pedagoga, plán profesního rozvoje začínajícího asistenta pedagoga.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastníci se seznámí s charakteristikami adaptačního období – s fází přípravnou, realizační a závěrečnou, zjistí, kdo jsou aktéři adaptačního procesu a jaké jsou jejich kompetence směrem k adaptaci začínajícího asistenta pedagoga, seznámí se s významem adaptačního plánu, seznámí se s technikami sloužícími k podpoře a hodnocení začínajícího asistenta pedagoga jako jsou návštěvy v hodinách, rozhovory, zpětná vazba od žáků, zákonných zástupců, kolegů, profesní portfolio, plán profesního rozvoje.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času