Právní minimum pro učitele (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 04. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

V oblasti školství jsou zavedené mnohé zvyky, které se ve školách udržují. Některé jsou zastaralé, některé již nejsou potřeba a některé je nutné aktualizovat. Nebude se jednat o právní rozbor, nýbrž o řešení situací ve školní praxi.

Obsahem školení budou např.:

  • pracovní smlouva
  • úvazkový list
  • platový výměr
  • pracovní doba
  • dovolená
  • ukončení pracovního poměru
  • BOZ
  • počty žáků na akcích a dohledy
  • GDPR
  • spisová služba a další náležitosti

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník školení bude seznámen se základními právními aspekty v oblasti pracovně-právní problematiky od pracovní smlouvy až po formality školních akcí, témata budou společně prodiskutovány a aplikovány na příkladech.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času