WEB 198 Žák s PAS (Poruchou autistického spektra) na základní a střední škole – pro pedagogické pracovníky, webinář 06.06.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:06. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Účastníci získají základní přehled o problematice PAS, autistické triádě a o jejích projevech v průběhu vzdělávacího procesu, o jednotlivých poruchách v rámci autistického spektra, o diagnózách s podobnými projevy, o odborné péči a o možnostech vzdělávání. Účastnící získají informace o metodách a zásadách přístupu k dětem a žákům s PAS, o Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka s PAS ve škole nebo školském zařízení a dozvědí se také více o podpůrných opatřeních, která ŠPZ doporučují pro žáky s PAS. Prostor bude také na diskusi, otázky a sdílení zážitků, pocitů a potíží z praxe účastníků.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci získají základní přehled o problematice PAS a o projevech PAS ve vzdělávacím procesu tak, aby dokázali klientům s PAS lépe rozumět. Účastníci získají náměty a tipy, jak k žákovi s autismem z pozice pedagoga vhodně přistupovat. Budou jim předány informace o možnostech vzdělávání a přístupu k dětem a žákům, kteří trpí touto poruchou. Budeme probírat možnosti řešení a předcházení problémovým situacím s cílem, aby bylo ve třídě dobře žákovi s PAS, jeho spolužákům i pedagogům. Prostor bude poskytnut také pro sdílení zkušeností, zážitků a pocitů z praxe účastníků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně