ČJ 326 Plavba po moři knih aneb Česká próza po roce 1989 20.06.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:20. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář bude zaměřen na vývoj české prózy po listopadu 1989, kdy se otevřel široký prostor pro uměleckou tvorbu nejrůznějšího druhu. Účastníci semináře se seznámí s hlavními vývojovými tendencemi prózy uplynulých pětadvaceti let (např. autenticitní a postmodernistická literatura, historický román, próza s náboženskými a duchovními motivy, ženy v literatuře, konfrontace s „cizími“ etniky a kulturami apod.), bude informován o důležitých autorech tohoto období a nejvýznamnějších dílech. Výklad bude doplněn ukázkami z vybraných próz. Seminář přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti.   Vývojové fáze prózy po r. 1989 Postmodernismus Autenticitní tendence „Umění“ versus „komerce“ Náboženské a spirituální motivy Historický román Reflexe současných společenských problémů a „nová angažovanost“ Feminita a feminismus Konfrontace s „cizím“ Čeští autoři v cizině

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem přednášky je seznámení pedagogů se současnou českou prózou a jejími hlavními proudy, autory a díly, aby tyto znalosti pak mohli uplatnit ve své vyučovací praxi.  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně