Asertivita v prostředí školní družiny

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:27. 02. 2024
Cena:1490

 

"Vyučování asertivity v prostředí školní družiny je klíčem k rozvoji sebeúcty, sociálních dovedností a emocionální inteligence našich dětí. Učme je, jak komunikovat své potřeby a pocity s respektem k sobě i ostatním."

Popis kurzu


Vzdělávací program pro vychovatele je sestaven tak, aby Vás seznámil s praktickými metodami a možnými způsoby asertivního jednání.

Prostřednictvím osobnostně sociálního rozvoje lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy.

Osobnostně sociální rozvoj vede k rozvoji profesních kompetencí pedagoga, které můžete aplikovat při osobnostně sociálním rozvoji žáků.

Cíl kurzu


Seznámí se s praktickými zásadami asertivního jednání,

Zdokonalení se v poskytování zpětné vazby zaměřené na rozvoj sociálních dovedností (komunikace, aktivní naslouchání a vnímání, podpora a spolupráce, …)

Zlepšení se v dovednosti správně poskytovat i přijímat zpětnou vazbu při vzájemném hodnocení

Obsah kurzu v bodech

  • seznámení s principem osobnostně sociálního rozvoje;
  • asertivní komunikace;
  • aktivity zaměřené na dovednosti verbálního i neverbálního sdělování vedení dialogu, na komunikaci v různých situacích např. na asertivní komunikaci, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřenou a pozitivní komunikaci.  

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení