Osobnostně sociální rozvoj – asertivní komunikace pedagoga – webinář (4 hodiny)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:08. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1290

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky s principy, zásadami a technikami asertivního chování, které mohou využít jak při komunikaci se žáky nebo studenty, tak i s jejich rodiči a také se svými kolegy, nadřízenými i podřízenými. Asertivní techniky umožňují řešit vznikající nebo již existující konflikty ke spokojenosti všech zúčastněných stran bez agrese nebo pasivity (úniku, ústupu).

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

  1. Co je to Asertivita?
  2. Aktivní naslouchání
  3. Rozpoznání tří způsobů chování
  4. Strategie „výhra – výhra“
  5. Asertivní práva
  6. Asertivní techniky
  7. Asertivní komunikace
  8. Jak řešit konflikt?

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence