Osobnostně sociální rozvoj – time management pro pedagogy – webinář (4 hodiny)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:24. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1290

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky s oblastí time managementu a jeho problematikou, ukázat jim postupy, jak identifikovat problémové situace a naučit je využívat metody, postupy a strategie napomáhající ke  stanovování priorit a efektivnímu využívání času. Praktické využívání time managementu umožní pedagogům ve všech typech škol a školských zařízení pracovat efektivně, výkonně, věnovat dostatek času práci a komunikaci se žáky či studenty a přitom mít dostatečný prostor pro vlastní osobnostní růst a odpočinek.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

 

Obsah školení

  1. Co je to Time management a k čemu je dobrý pro pedagoga
  2. Identifikace časových ztrát s ohledem na specifika profese pedagoga
  3. Emoční a organizační nedostatky v práci pedagoga
  4. Metoda stanovení cílů SMART
  5. Eisenhowerova matice pro prioritizaci činností pedagoga

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence