Osobnostně sociální rozvoj – jak překonat prokrastinaci – webinář (4 hodiny)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:29. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1290

 

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky s příčinami vzniku prokrastinace a naučit je, jak prokrastinaci efektivně předcházet. Účastníci kurzu se naučí používat metody, které jim pomohou zlepšit motivaci k práci, získají praktické tipy jak efektivněji plánovat svůj čas a stanovovat si priority. Praktické využívání těchto poznatků umožní pedagogům ve všech typech škol a školských zařízení pracovat efektivně, výkonně, věnovat dostatek času práci a komunikaci se žáky či studenty, a přitom mít dostatečný prostor pro vlastní osobnostní růst a odpočinek.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

 1. Co je a není prokrastinace aneb i pedagog odkládá úkoly
 2. Prokrastinace a prokrastinátor a osobnost pedagoga
 3. Rozumná a náhražková činnost, návyky.
 4. Řešení problému prokrastinace v pedagogické praxi
 5. Osobní time management pedagoga
  • Identifikace časových ztrát
  • Buďte chytří a stanovte si chytré úkoly (smart a smarter)
  • Eisenhowerova matice a filtr priorit

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence