Čtení v přírodě nejen o přírodě

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:04. 06. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2150 Kč za seminář

 

Kurz „Čtení v přírodě nejen o přírodě“ představuje způsob, jak spojit lásku k literatuře s přirozeným prostředím venku. Příroda, pobyt a samotné učení v ní může sloužit nejen jako krásné pozadí pro čtení, ale také jako silný zdroj inspirace pro literární ponoření a tvorbu. Tento kurz není pouze o přírodě, čtení o ní, ale především o tom, jak přírodu skrze literaturu plně zažívat a chápat. Příroda jako taková může obohatit čtenářský zážitek a podněcovat k naslouchání, samotnému čtení nebo tvorbě.
 
  • Literatura v přírodě: ovlivňování čtenářského zážitku
  • Praktické dovednosti čtení v přírodě
  • Kreativita v přírode – vyjádření pocitů a myšlenek
  • Prezentace podpůrného výukového materiálu a následných možných aktivit
  • Diskuse a reflektivní práce – ovlivnění literatury přírodou

Doplňující informace:

Cíl akce:

Rozvíjet literární porozumění a celkový vztah k literatuře a přírodě tím, že účastníky povede k efektivnímu předčítání nebo čtení venku, a tím usilovat o propojení literárních zážitků s přírodním prostředím. Mezi dílčí cíle lze zařadit: rozvoj předčtenářských a čtenářských dovedností, posilování vztahu mezi literaturou a přírodou, posilování mezipředmětového propojování, rozvoj kreativity (přirozeně), využití prvků zážitkové pedagogiky, atd.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času