Matematická pregramotnost

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:17. 04. 2024
Místo konání:Jihočeský
Cena:2150 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřen na základní matematické představy jako je: zrakové vnímání, prostorová a časová orientace, posloupnost, řád, třídění, přiřazování, porovnávání. Hodnotu a množství. Účastníci na pomůckách, hrách si vyzkouší, zažijí několik aktivit, které lze využít okamžitě v praxi.
 
  • Rozvoj a práce s barvami, poznávání základních geometrických tvarů. Zrakové vnímání Nácvik zrakového rozlišování (rozlišení barev, velikosti, tvaru, figury a pozadí, podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace, analýza a syntéza, rozvoj zrakové paměti
  • Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru – pravolevá orientace, např. nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, mezi, hned před, hned za, první, poslední, předposlední, prostřední. Vnímání času, časové posloupnosti – vnímat souvislost dějů i následnost, prostor, ve kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů.
  • Rozvoj posloupnosti – řady Pochopení a práce s pojmy – první, poslední, hned druhý Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině Třídění – s uvědomováním si společných charakteristik předmětů se vytváří dovednost třídit.
  • Názorná představa o čísle.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je ozřejmit pedagogům MŠ význam rozvoje předmatematické gramotnosti jako základu pro budoucí studium na ZŠ. Účastníci budou obeznámeni se základy problematiky předmatematických a předčíselných představ a získají řadu metodických doporučení vycházejících z praxe lektorky.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ