Praha: Badatelské lekce, skupinová práce, projektová výuka a ICT ve výuce matematiky na základních školách a víceletých gymnáziích

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:08. 03. 2024
Místo konání:Praha, Středočeský
Cena:2300 Kč za seminář

 
Inspirace pro aktivní práci žáků a pro koncipování hodin matematiky, tipy na práci s ICT a mezipředmětové vztahy. Seznámíte se a vyzkoušíte si např. jak vést efektivně výklad a získat čas na skupinovou práci a další aktivity, praktické ukázky různých druhů skupinové práce, únikové hry ve výuce matematiky, projekty a větší výstupy v matematice, kritéria hodnocení a sebehodnocení žáků a jejich výstupů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je seznámit učitele ZŠ a VG s různými aktivitami do hodin matematiky.
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout