Autismus II

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:11. 03. 2024
Cena:2150

 

Cílem vzdělávacího programu je představení metody strukturovaného učení aplikované při vzdělávání žáků kombinovaným postižením. Seznámíme Vás s podmínkami a možnostmi úspěšné integrace žáků s kombinovaným postižením. Získáte základní orientaci v pojmech souvisejících s charakteristikou mentálního postižení.

Vzdělávací program Vám nabídne seznámení s Metodikou strukturovaného učení, která umožňuje vzdělávat žáky a autismem a mentální retardací. Představeny budou i strukturované úkoly. Vzdělávací program je obohacen video ukázkami, fotodokumentací a názornými pomůckami pro výuku.

 Obsah kurzu v bodech:

 • seznámení s diagnostickými kritérii mentálního postižení
 • stupně MR, příčiny vzniku
 • charakteristika – kognitivní schopnosti, sociální vývoj, emoční specifika, sebeobsluha, komunikace, návyky
 • podpůrná opatření pro žáka s kombinovaným postižením (PAS, MP)
 • výběr vhodných metod a pomůcek do výuky pro zjednodušené přijímání informací a zpracování učební látky v edukačním procesu
 • vysvětlení problémů v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; neschopnost pracovat s abstrakcí; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť
 • zohlednění obtíží v procesu edukace
 • představení metodiky strukturované učení a její aplikace při vzdělávání u žáka s kombinovaným postižením
 • zaměření na oblast vizualizace a haptické vizualizace
 • vytvoření pracovního místa ve třídě, denní režim
 • příprava speciálních pomůcek do výuky (strukturované krabice, strukturované úkoly)
 • video ukázky individuální práce se žákem.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga