Číst se naučí každý

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:19. 03. 2024
Cena:2150

 

Vzdělávací program je zaměřen na osvojování čtení a práci s  textem bez ohledu na charakteristiky žáka. Kromě obecných informací o  výuce čtení, jejích úskalích, alternativních postupech při výuce čtení se  účastníci seznámíte se specifiky osvojování čtení u žáků s lehkou mentální  retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení. Cílem semináře je seznámit Vás s obtížemi ve výuce čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení, upozornit na shodné i rozdílné momenty ve výuce. Kromě informací o různých metodách výuky čtení se budeme zabývat různými postupy při osvojování počátečního čtení i metodách při práci s textem. Východiskem je  skutečnost, že každé dítě je schopno osvojit si základy čtení za předpokladu  respektování individuálního tempa a potřeb. 

Seznámíte se:

 • s různými metodami vyučování čtení.
 • s postupy při výuce počátečního čtení na základě praktických ukázek a cvičení.

Každý z vás:

 • si prohloubí poznatky při osvojování počátečního čtení s akcentem na kognitivní procesy
 • získá základní informace o projevech lehké mentální retardace, dyslexie a dysfázie a omezeních, která z nich vyplývají při výuce čtení
 • zváží využití uváděných postupů ve třídě (pedagogická intervence, práce asistenta pedagoga) i při reedukaci s ohledem na specifické rysy žáků

Přehled témat výuky:

 • čtenářská pregramotnost, příprava na čtení, omezení při osvojování čtení – riziko dyslexie v předškolním věku, nebezpečí selhávání ve výuce čtení
 • specifika osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, žáků pro výuku čtení
  nezralých
 • vyučování počátečního čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální
 • možnosti a omezení u žáků s rozdílnými předpoklady pro výuku
 • rozvíjení kognitivních procesů při osvojování čtení
 • aplikace získaných poznatků při osvojování počátečního čtení – praktická ukázka s využitím různých metod vyučování čtení
 • práce s textem, čtení s porozuměním

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga