Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:01. 03. 2024
Cena:2150

 

Vývoj mozku a lidského vědomí je charakterizován dvěma základními vlivy – genetikou a prostředím, kterým je jedinec ovlivňován. Jeden z aspektů nelze oddělit od druhého a naopak, a proto je výchova dětí tak hluboce determinující proces – pro kvalitu života, osobnostní spokojenost a sociální uplatnění.

Tento seminář má prostou ambici – jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorňovat na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to důležitější pro šťastný životní příběh jedince.

Cílem semináře je seznámit Vás se základními vývojovými obdobími a z nich plynoucími potřebami. Poučíte se o principech vývoje mozku a zároveň si je prakticky zařadíte do již existujících zkušeností.

Obsah kurzu v bodech:

  • základní lidské potřeby a budování identity dítěte
  • vývoj psychických potřeb dítěte (vnitřní a vnější svět, pojem návratu, most důvěry, ruleta na náměstí, fantazie a hra, pravá a levá hemisféra)
  • bezpečná vazba mezi matkou a dítětem jako základní bod zdravé výchovy
  • budování životních scénářů, jejich význam a vliv na vzorce chování
  • nejčastější chyby při výchově a jejich dopad na psychiku a další život dítěte
  • základní výchovný vzorec, který mohou používat učitelé při práci s dětmi

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ