Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol – online

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 09. 2024 – 19. 12. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:23490 Kč za seminář

 

 • Kurikulární reforma
 • Činnosti předcházející tvorbě ŠVP
 • Tvorba ŠVP
 • Realizace ŠVP v praxi
 • Základní manažerské dovednosti

Cílem studia je vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní:

 • Motivovat pedagogický sbor
 • Plánovat tvorbu ŠVP
 • Identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů a doporučovat vhodné vzdělávací aktivity
 • Organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP
 • Koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi
 • Koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času