ČJ 328 Literatura a film 06.06.2024, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:06. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Seminář vychází z požadavků na rozvoj estetické výchovy,  interdisciplinární vztahy a výchovu filmového diváka. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně implantovat film, jeho hudební a výtvarnou součást a další umělecké prvky. Zaměřuje se na vnímání díla čtenářem a divákem. Pracovat se bude s různými literárními druhy, žánry a historickými obdobími. Bude provedena komparace vybraných literárních děl a filmů. Podrobný rozpis: Vztah mezi verbálním a audiovizuálním uměním / literatura a film Vztah filmu k dalším uměleckým formám Motivační potenciál literatury a filmu Modely adaptace, adaptační teorie, druhy adaptačních postupů Analýza, interpretace a komparace literárního díla a jeho filmové adaptace Film a jeho výrazové prostředky Didaktické aplikace – scénář, vypravěč, postavy, hudba, zvuk, kamera, filmový plakát Komparace vybraných adaptací

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je seznámit pedagogy s možnými postupy ve vyučování ČJL na základě vazby se vzdělávací oblastí Umění a kultura. Zaměřit se na to, jaký je význam hudby a výtvarné složky ve filmu. Naučit žáky vnímat umění komplexně a prožívat ho. Žák má být schopen vyjádřit, jaké má pocity při sledování filmu a jak na něj působí četba. Porovnat zážitek z filmu s pocity čtenáře literatury. Dát do souvislostí poznatky z ČJL, dějepisu, HV, VV a OV. Učitel společně se žáky může vytvořit projekt, jehož výsledkem může být filmový scénář, popř. i krátký film.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně