WEB 121 Prevence a řešení potíží v kyberprostoru s akcentem na kyberšikanu. – webinář 14.5.2024, 8:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:14. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Problematika užívání kyberprostoru žáky a studenty ve škole či mimo školu se stává více a více palčivějším negativním fenoménem, který zaměstnává nejen rodiče, ale především pedagogy, školní psychology nebo preventisty. Virtuální prostor skýtá pro žáky mnoho výhod, ale bohužel také velkou část rizik, o jejichž předcházení, včasném záchytu a efektivním řešení by měl mít základní přehled každý pedagog. Vysvětlíme si různé typy rizikových projevů v kyberprostoru, jako je Kybergrooming, Webcamtrolling, Sexting, Happy slapping, Hoax a další fenomény, které jsou v dnešní době velmi aktuální a mohou se u žáků vyskytnout. Samozřejmě neopomeneme základní informace o sociálních sítích, které naprostá většina žáků a studentů denně využívá a bohužel také zneužívá nebo se prostřednictvím jich stává jejich obětí. Hlavní zřetel bude kladen na problematiku kyberšikany, u které si vysvětlíme mechanismus jejího vzniku, její fáze, základní typy a především její prevenci, diagnostiku a adekvátní řešení. Škola by se měla k výskytu kyberšikany (nebo jiných „kyber“ útoků) postavit čelem vždy – jak v případě, že k ní dochází v době výuky (resp. na půdě školy), tak i když probíhá mimo ni. V prvním případě existují ucelené postupy, kterých by se měla každá škola držet. V případě druhém je doporučeno pracovat s kolektivy, kde ke kyberšikaně dochází, protože naprostá většina případů kyberšikany souvisí s reálnými vztahovými potížemi (agrese, nepřátelství, šikana) ve třídě i mimo virtuální prostor.   Seminář obsahuje jednak teoretická východiska problematiky užívání kyberprostoru žáky, na straně druhé budou účastníci seznámeni s ukázkami konkrétních aktivit – detailně si vysvětlíme některé techniky, přímo použitelné při prevenci, diagnostice nebo řešení projevů rizikového chování u žáků a studentů spojeného s používáním kyberprostoru. Probereme si také konkrétní kazuistiky z praxe, při kterých se reálná kyberšikana řešila. Lektor jakožto školní psycholog a preventista se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu.  Po celou dobu programu bude vymezen čas a prostor pro vlastní dotazy a připomínky samotných účastníků.  

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník bude informován o pojmech, jako je kyberprostor, sociální sítě a o jejich souvislostech a vlivu na žáky budou mu vysvětleny nejčastější typy rizikových projevů v kyberprostroru jako je Kybergrooming, Kyberstalking, Webcamtrolling, Happy slapping, Hoax, Sexting aj. bude poučen o možnostech prevence, diagnostiky a efektivního řešení projevů kyberšikany resp. dalších rizikových projevů v kyberprostoru u žáků a studentů ve škole či mimo ni bude seznámen s konkrétními kazuistikami řešení kyberšikany (nebo jiných projevů rizikového chování v kyberprostoru) u žáků a studentů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ