Práce se skupinou

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:26. 03. 2024
Místo konání:Olomoucký
Cena:2150 Kč za seminář

 

Seminář „Práce se skupinou“ je zaměřen na teoretické a především praktické osvojení si poznatků, přístupů a technik práce s malou sociální skupinou ve výchovně-vzdělávacím procesu. Skupinová práce bývá příjemnější a mnohdy umožňuje žákům spolupracovat a sdílet své myšlenky a zkušenosti. Výhody práce se skupinou ve škole zahrnují rozvoj komunikačních dovedností, učení se spolupráci, podporu rozmanitosti názorů a schopností, zlepšení sociálních dovedností a zvýšení motivace žáků. Účastníci semináře se seznámí se vztahy a procesy, které se vyskytují v malých sociálních skupinách, a zjistí, jak se řídí a cíleně ovlivňují. Aktivity pro skupinovou práci si vyzkouší.

 

 • Sociální skupina, velikost a cíle skupiny, procesy vývoje skupiny. Normy a pravidla fungování skupiny, vedení skupiny, rituály.
  • Prvky skupinové dynamiky
  • Specifika ve skupinové práci
  • Kooperace. Hry a diskuzní techniky ve výuce
  • Skupinová aktivita/aktivity zacílené na rozvoj sebepoznání a sebepojetí, hodnoty, postoje a praktickou etiku.  
  • Skupinová aktivita/aktivity zacílené na orientaci v mezilidských vztazích a komunikaci.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je pomoci učitelům a dalším zájemcům využívat skupinovou práci v rámci školního vzdělávání a tím směřovat ke zlepšování kompetence žáků v práci ve skupině.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času
učitel – metodik prevence