Klasické pohádky do školky patří

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:14. 05. 2024
Místo konání:Jihomoravský
Cena:2150 Kč za seminář

 

Seminář s názvem „Klasické pohádky do školky patří“ ukazuje, že klasické pohádky mají pro děti významnou roli v rozvoji jejich osobnosti a duševního zdraví. Pohádky pomáhají dětem rozvíjet představivost, sociální dovednosti, emoční inteligenci, paměť, sluchové vnímání a komunikační schopnosti. Pohádky jsou pro děti srozumitelné a většinou s nimi souzní, a proto jsou pro ně důležitým zdrojem interpretace světa dospělých. Pohádky také pomáhají dětem formovat sebe sama, přebírat morální vzorce a empaticky sdílet pocity s hlavními hrdiny. Kromě toho pohádky umožňují dětem putovat časem a prozkoumávat nová prostředí. Pohádky jsou také účinným prostředkem pro řešení různých potíží, které děti řeší, a mohou jim pomoci s různými emocionálními a sociálními problémy.
 
  • Využití pohádek jako prostředku k naplnění cílů předškolního vzdělávání, význam klasické pohádky v předškolním věku, význam klasické pohádky ve výchovně-vzdělávacím procesu.
    • Znaky klasické pohádky, význam dobra a zla pro dětského posluchače. 
    • Praktické využívání klasických pohádek
    • Prezentace podpůrného výukového materiálu a možných aktivit
    • Kreativita při práci s klasickou pohádkou – tvorba „nápadníku“ ve skupinách.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Výchovně-vzdělávacím cílem při využívání klasických pohádek je podpořit rozvoj dítěte v oblasti představivosti, sociálního vývoje, emočního rozvoje, paměti, komunikace a sluchového vnímání. Pohádky mohou být využity jako prostředek k naplnění cílů předškolního vzdělávání (klíčové kompetence apod.).

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času