Didaktické hry pro rozvoj environmentálního myšlení

Pořádá Didaktické hry pro rozvoj environmentálního myšlení

Termín:28. 03. 2024
Místo konání:Praha, Středočeský
Cena:1490 Kč za seminář

 
Úvod do teorie her, postavení a přínos didaktických her v environmentálním a globálním vzdělávání, představení řady didaktických simulačních, strategických, rolových a deskových her, včetně užitečných zdrojů a literatury.

Seminář klade důraz na prožitek, proto jsou jeho hlavním didaktickým prostředkem krátké ukázkové sehrávky v týmech, aby se účastníci vžili do rolí budoucích hráčů.

Sehrávky jsou analyzovány z hlediska herních principů, strategií, ideových východisek a zejména metodologie vedení her a závěrečných reflexí.

Hry jsou vybrány tak, aby zájemce o jejich realizaci mohl jednoduchým způsobem získat nezbytné zdroje, návody a pomůcky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vyvolat či prohloubit zájem o využívání didaktických her ve vzdělávací praxi, a zároveň rozšířit portfolio her, které mohou pedagogové ve výuce využít.
Kontaktní email:tomas.brabenec@didaktickehry.eu
Kontaktní tel.:775330918
Poznámka k ceně:Pro studenty pedagogiky anebo pro více učitelů z jedné školy platí snížená cena 1290,- Kč
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
matematika a její aplikace
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení