Komunikace s rodiči v MŠ (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:21. 03. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1350 Kč za seminář

 

Webinář přinese účastníkům kurzu praktické podněty pro zdařilou komunikaci nejen při řešení konfliktních situací. Návod na úspěšnou výměnu informací a tipy na profesionální vedení komunikace podle komunikačního systému.

 

Emoční inteligence a emoce strachu ne/pedagoga

 • Uvědomění si vlastního „já“ a profesních kompetencí
 • Schopnost přesného vnímání a vyjádření adekvátních emocí
 • Formulace profesionálního vyjádření a empatické reakce
 • Zvládání stresových situací

 

Pedagogická komunikace

 • Komunikační dovednosti ne/pedagoga
 • Podoby interakce
 • Kontakt s rodiči
 • Profesionálně vedený rozhovor
 • Formální a neformální setkávání s rodiči
 • Budování vztahů

 

Situace a reakce

 • Výměna informací
 • Modelové příklady

 

Komunikace v praxi MŠ

 • Vzájemný respekt
 • Očekávání
 • Reflexe

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem školení je obohatit komunikační schopnosti pedagogů i nepedagogů. a podpořit sebedůvěru personálu mateřské školy při řešení konfliktních situací se zákonnými zástupci.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení