Terapeutická práce s dítětem v ústavní výchově a jeho rodinou

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:16. 09. 2024 – 07. 10. 2024
Cena:4600

 

"Terapeutická práce s dítětem v ústavní výchově a jeho rodinou je uměním naslouchání, učení se a tvorby prostředí podporujícího uzdravení a růst."

Popis kurzu


Tento dvoudenní webinář je převážně zaměřen na terapeutické techniky a strategie, které se uplatňují při práci s dětmi, které jsou součástí ústavní výchovy, a s jejich rodinami.

První den webináře se bude věnovat otázkám týkající se spolupráce s rodinou v kontextu legislativy. Diskutovat se bude o roli Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších relevantních institucí. Důraz bude kladen na komunikaci a posilování vztahů mezi dítětem a jeho rodinou, příležitosti intervence a různé formy terapie.

Prostřednictvím konkrétních příkladů budeme ilustrovat, jak může vypadat práce s dítětem a jeho rodinou s cílem usnadnit návrat dítěte do rodinného prostředí.

Druhý den webináře bude zaměřen na práci se vztahy uvnitř rodiny. Budeme se zabývat tématem důvěry, a to jak v kontextu práce s dítětem trpícím traumatem, tak s dítětem s poruchou chování a s rodičem, který se dopustil trestného činu. Kazuistický blok nám poskytne příležitost prozkoumat konkrétní případy a ukázat, jak lze efektivně terapeuticky pracovat s dítětem a jeho rodinou, aby byl návrat dítěte do rodiny možný.

Tento webinář je určen pro psychology a speciální pedagogy ústavní výchovy.

Cíl kurzu

Cílem je seznámit Vás s aktuální platnou legislativou v oblasti terapeutické spolupráce rodiny dítěte v ústavní výchově, dále upozornit na komunikační vzorce a stereotypy rodičů a dětí, které mohou nechtěně uplatňovat při interakcích.

Ukázat na případových studiích, jak lze terapeuticky pracovat s různými typy dětí v ústavní výchově a jejich rodinami. Sdílet s účastníky konkrétní příběhy dětí a hledat společně možnosti pomoci, intervence a terapie.

Obsah kurzu v bodech


 První den

  • Spolupráce s rodinou dítěte v rámci legislativy, vč. psychoterapie, role OSPOD a dalších institucí, pěstounská péče aj.;
  • komunikace a podpora vztahů dítěte a rodiny, příklady dobré praxe;
  • možnosti intervence, individuální, skupinové a rodinné terapie, příklady dobré praxe;
  • kazuistický blok – na skutečných případech si ukážeme, jak lze pracovat s dítětem a jeho rodinou tak, aby byl návrat do rodiny možný. Lze využít i případové studie účastníků.

Druhý den

  • práce se vztahy v rodině, téma důvěry – dítě v traumatu;
  • práce se vztahy v rodině, téma důvěry – dítě s poruchou chování;
  • práce se vztahy v rodině, téma důvěry – rodič jako pachatel trestného činu;
  • kazuistický blok – na skutečných případech si ukážeme, jak lze terapeuticky; pracovat s dítětem a jeho rodinou tak, aby byl návrat do rodiny možný. Lze využít i případové studie účastníků.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
psychologové